Dzień otwarty coachingu i doradztwa zawodowego

Zapraszamy 18 stycznia 2024 na bezpłatne, indywidualne sesje coachingowe oraz konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, do swojej siedziby przy ulicy Kutrzeby 10.

Sesje coachingowe 30 minut – od 9:00 do 13:00 oraz od 17:00 do 19:30.

Doradztwo zawodowe 60 minut- od 10:00 do 20:00.

W przyjaznej atmosferze będzie można spotkać się z Patrycją Maletą oraz Basią Metelską. Poznać się, dopytać, rozjaśnić ewentualne wątpliwości, ale też upewnić się co do swojej motywacji i oczekiwań na temat pracy z coachem, jak i doradcą zawodowym.

Prowadzący

Basia Metelska – dyplomowana Coachką z MBA i po ASP. Posiada 20 lat międzynarodowego doświadczenia w projektowaniu, kreacji i komunikacji, z czego 10 lat na szczeblu dyrektorskim i zarządu. Prowadzi coaching indywidualny, jak i grupowy, w języku polskim i angielskim. Wspiera w budowaniu karier i biznesów opartych na twórczości, kreatywności i zarządzaniu. Pracuje z profesjonalistami, którzy chcą większego poczucia sensu i spełnienia, w pracy i życiu. Wspieram w takim zaprojektowaniu zmiany zawodowej, by te potrzeby zostały zaspokojone przez otwarcie nowego rozdziału zawodowego opartego na pasji.

Patrycja Maleta– doradca zawodowy z zespołu Kliniki jest gotowa podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie rozwoju zawodowego. Może pomóc w tworzeniu CV, pisaniu listów motywacyjnych, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych oraz w kształtowaniu celów zawodowych.

Zapraszamy 18 stycznia 2024 na bezpłatne, indywidualne sesje coachingowe oraz konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, do swojej siedziby przy ulicy Kutrzeby 10.

Sesje coachingowe 30 minut – od 9:00 do 13:00 oraz od 17:00 do 19:30.

Doradztwo zawodowe 60 minut- od 10:00 do 20:00.